Page 3 - Konex Makina 2020 Katalog
P. 3

Üretim teknolojisinde

 en son standartlar LATEST STANDARD  ABOUT US —        Konex Makina LTD. High efficiency technological plastic extru- Konex Makina LTD. yüksek verimli teknolojik plastik ekstrüzyon
                                                     makineleri ve yardımcı ekipmanları plastik makine ve mühendis-
                      sion machines and ancillary equipment to meet international
                      safety, quality and production standards by combining the   lik altyapısında 15 yıllık deneyime sahip üç ortağın gücünü
 IN PRODUCTION TECHNOLOGY          power of three partners with 15 years of experience in plastic  birleştirerek uluslararası güvenlik, kalite ve üretim standartlarını
                                                     karşılamak için kurulmuştur. Tüm tasarımlarımız, projelerimiz,
                      machinery and engineering infrastructure.
                                                     yapımlarımız ve devreye alma aşamalarımız ekibimiz tarafından
                      All designs, projects, productions and commissioning stages  gerçekleştirilmektedir.
                      are carried out from Konex’s team. The latest technologies are
                      closely followed and production is realized using these technolo- En yeni teknolojiler yakından takip edilmekte ve üretim bu
 Innovative Design             gies. Konex invests in research and development to achieve  teknolojileri kullanarak gerçekleştirilmektedir. Firmamız, ürün
                      excellence in product quality.                kalitesinde mükemmellik elde etmek için araştırma ve geliştirme
                                                     yatırımları yapmaktadır.
                      Services provided include by Konex : designing the infrastruc-
                      ture project for the production of plastic pipes and profiles,  Firmamız tarafından sağlanan hizmetler arasında plastik borular
                      manufacturing the machines required for manufacturing, com-  ve profillerin imalatı için altyapı projesinin tasarımı, imalatı için
                      missioning these machines, training the personnel who oper-  gerekli makinelerin imalatı, bu makinelerin devreye alınması,
                      ate the machines and preparing the production standards.   makineleri çalıştıran personelin eğitimi ve üretim standartlarının
                      The equipment we use is selected in strict accordance with  hazırlanması yer almaktadır. Kullandığımız ekipman uluslararası
                      international standards.                   standartlara tam uyum içinde seçilir.
   1   2   3   4   5   6   7   8