Page 2 - Konex Makina 2020 Katalog
P. 2

Üretim teknolojisinde

                                                                   en son standartlar             LATEST STANDARD                                                                             ABOUT US —        Konex Makina LTD. High efficiency technological plastic extru- Konex Makina LTD. yüksek verimli teknolojik plastik ekstrüzyon
                                                                                                                                             makineleri ve yardımcı ekipmanları plastik makine ve mühendis-
                                                                                                              sion machines and ancillary equipment to meet international
                                                                                                              safety, quality and production standards by combining the   lik altyapısında 15 yıllık deneyime sahip üç ortağın gücünü
             IN PRODUCTION TECHNOLOGY                                                                                     power of three partners with 15 years of experience in plastic  birleştirerek uluslararası güvenlik, kalite ve üretim standartlarını
                                                                                                                                             karşılamak için kurulmuştur. Tüm tasarımlarımız, projelerimiz,
                                                                                                              machinery and engineering infrastructure.
                                                                                                                                             yapımlarımız ve devreye alma aşamalarımız ekibimiz tarafından
                                                                                                              All designs, projects, productions and commissioning stages  gerçekleştirilmektedir.
                                                                                                              are carried out from Konex’s team. The latest technologies are
                                                                                                              closely followed and production is realized using these technolo- En yeni teknolojiler yakından takip edilmekte ve üretim bu
                                                   Innovative Design                                                   gies. Konex invests in research and development to achieve  teknolojileri kullanarak gerçekleştirilmektedir. Firmamız, ürün
                                                                                                              excellence in product quality.                kalitesinde mükemmellik elde etmek için araştırma ve geliştirme
                                                                                                                                             yatırımları yapmaktadır.
                                                                                                              Services provided include by Konex : designing the infrastruc-
                                                                                                              ture project for the production of plastic pipes and profiles,  Firmamız tarafından sağlanan hizmetler arasında plastik borular
                                                                                                              manufacturing the machines required for manufacturing, com-  ve profillerin imalatı için altyapı projesinin tasarımı, imalatı için
                                                                                                              missioning these machines, training the personnel who oper-  gerekli makinelerin imalatı, bu makinelerin devreye alınması,
                                                                                                              ate the machines and preparing the production standards.   makineleri çalıştıran personelin eğitimi ve üretim standartlarının
                                                                                                              The equipment we use is selected in strict accordance with  hazırlanması yer almaktadır. Kullandığımız ekipman uluslararası
                                                                                                              international standards.                   standartlara tam uyum içinde seçilir.
   1   2   3   4   5   6   7